Weltkongress des Rett Syndrom

Kommende Kongresse:

9th Rett World Congress Australia 2024

World Rett Syndrome Congress Update No. 4 – March 2021

Der Kongress wurde wegen Covid-19 auf 2024 verschoben.